Het Fontaine HofjeRSIN/fiscaal nummer: 4066741

Contact gegevens:

    Het Fontaine Hofje

    Valeriusstraat 198  

    1075 GJ Amsterdam

Bestuurssamenstelling:

    Mevrouw A.M. Duin (voorzitter)

    Mevrouw C.T. Bleeker (secretaris)

    De Heer F.G.J. Calkoen (penningmeester)

Beleidsplan:

    Om het doel van de Stichting te verwezenlijken wordt het vermogen gebruikt voor het onderhoud van het pand aan de Valeriusstraat.     

Beloningsbeleid:

    Het bestuur verricht alle werkzaamheden belangeloos.

Doelstelling:

    Het verschaffen van betaalbare woonruimte aan minderbedeelde alleenstaande dames.

Uitgeoefende activiteiten:

    In 2013 werd gevierd dat het Hofje sinds 100 jaar gevestigd is aan de Valeriusstraat door middel van een open dag. Deze dag is zeer succesvol verlopen. www.dichtbij.nl/amsterdam-zuid/regio/artikel/2849308/jubileumfeest-bij-fontainehofje-.aspx

    In 2018 werd met financiele steun van Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe werd er een elektrische dranger op de voordeur geplaatst. Tevens werd in 2018 uitgebreid schilderwerk verricht.

    Begin januari 2019 heeft de heer Looijesteijn een lezing gegeven over Petronella Calkoen de de betekenis van hofjes.  

Financiële verantwoording:

    Het streven is het vermogen aangevuld met BRIM subsidie te gebruiken voor het grootonderhoud van het pand. De huurinkomsten worden gebruikt voor lopende zaken. Het laatste jaarverslag is beschikbaar van 2019 FONTAINE HOFJE_jaarverslag 2019_geanonimiseerd.pdf (163,1 kB).